Prof. Dr. İsmail Tufan’ın Mesajı

GeroAtlas60+Üniversitesi başarılı şekilde 18 haftalık ilk yarı yılını tamamladı. Öğrencilerimiz büyük bir azim ve zevkle derslerine devam ettiler ve yaşlanma üzerine edindikleri yeni bilgilerle birey olarak başarılı yaşlanma olanaklarını artırdılar.

Öğretim üyelerimizin performansı çok yüksekti. GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’nin başarıya ulaşmasında gönüllü öğretim üyelerimizin emeği en önemli faktördü. Ayrıca topluma birlik ve beraberlik ile güzel işlerin başarılabileceğinin örneklerinden birini gösterdiler. Hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum.

GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ne şu anda 800’ün üzerine yaşı 60 ve üzeri öğrencimiz kaydını yaptırmıştır. Teorik ve uygulamalı derslere katılan öğrencilerimiz arasında yaptığımız anket, öğretim yönteminden memnuniyet düzeyinin çok yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca ulusal medyada büyük ilgi ile karşılanan GeroAtlas60+Üniversitesi’nin öğrencileri sosyal ilişki ağını geliştirme ve topluma katılım olanaklarını çoğaltma olanağı bulduklarını, yeni yaşam plan ve hedeflerine yönelebildiklerini de vurgulamaktadırlar.

Biz GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ni insanın yaratıcılığının sınırsızlığını gösteren bir örnek olarak kabul etmekteyiz. Sadece insanı yaşından bağımsız “öğrenmeye açık varlık” olarak kabul etiğimiz için değil, aynı zamanda yeni bir öğretim modelini uygulamaya koyduğumuz ve bundan başarılı sonuç elde edebildiğimiz için böyle düşünüyor ve gençlere de teori-uygulama-karışımlı öğretim modelinin faydalarını gösterdiğimize inanıyoruz.

Ayrıca bir müjdem de şudur: Öğrencilerimizden gelen istek üzerine GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi için bir marş bestelettik. GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi marşını dinlemek isteyenler şu internet adresinden bunu yapabilir: https://www.youtube.com/watch?v= Tmm_kbQVP94 .

Marşımızı dinlerken neşeli dakikalar ve çalışmalarınızda başarılarınız devamını diler,  saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. İsmail Tufan