Amaç


cropped-geroatlas_tazelenme_grubu.pngGeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi
yaşlılıkta yeterliklerin korunmasını ve artırılmasını sağlayan bir girişim olarak kendisini tanımlamaktadır.

Yaşlıların sadece yeterliklerini korumalarını değil, aynı zamanda yenilerini kazanmalarını sağlayan bir teşvik ve destek olanağı olarak planlanmıştır.

Yeterlik denildiğinde bireyi teşvik edici, destekleyici ve motive edici niteliklere sahip bir çevrede bağımsız, kendi sorumluluğunda ve anlamlı bir yaşam geçirmesini sağlayan tüm beceriler ve yetenekler anlaşılmaktadır (Kruse 2001, Ding-Greiner/Kruse 2004).

GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi bu tanım kapsamında Türkiye’de yaşlılara ömür boyu öğrenme ve gelişme olanakları yaratan yeni bir girişimdir.